Bestelformulier

Civos.nl

HP 33 2024 Stroomatlas

Navigeer met Zekerheid: Officiële Uitgave Dienst der Hydrografie – Getijden, Stromen en Meer

 

De officiële uitgave van de Dienst der Hydrografie biedt een gedetailleerde blik op waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzende gebieden. Deze uitgave omvat niet alleen getijtafels van Oostende tot en met Huibertgat, maar ook stroomatlassen van de zuidelijke Noordzee en een gedetailleerde beschrijving langs de gehele Nederlandse kust. Een waardevolle bron voor navigatie en veiligheid op zee.

De HP33: Complete Gids voor Getijden en Stromen:

Het kloppende hart van deze uitgave is de HP33, een uitgebreid boekwerk dat zowel horizontale als verticale getijdenvoorspellingen biedt voor de gehele Nederlandse kust en aangrenzende gebieden. Hierin worden waterstanden opgegeven in dm t.o.v. GLLWS, inclusief uurstanden en gedetailleerde informatie over hoog- en laagwater gedurende elk etmaal. Bovendien houdt deze uitgave rekening met zomertijd, wat het tot een essentieel naslagwerk maakt voor maritieme professionals.

Getijtafels: Astronomisch Getij:

Een diepere duik in getijtafels onthult de fascinerende wereld van het astronomisch getij. De wisselende waterstanden en getijstromen worden beïnvloed door de aantrekkingskrachten van de maan en de zon op de watermassa’s van de aarde. Bij nieuwe en volle maan versterken deze krachten elkaar, wat resulteert in springtij. Bij het eerste en laatste kwartier staan de krachten haaks op elkaar, wat doodtij veroorzaakt. Getijvoorspellingen, gebaseerd op harmonische componenten, worden verstrekt voor 17 locaties, waardoor ze onmisbaar zijn voor een nauwkeurige navigatie.

Stroomgegevens: Gemiddelden en Meteorologische Invloeden:

De stroomatlas presenteert stroomrichtingen en -snelheden met zwarte pijlen en blauwe cijfers, gemiddelden in de bovenste waterlagen tijdens doodtij en springtij. Deze gegevens, afgeleid van metingen, bieden inzicht in de variërende stroomsnelheden. Meteorologische omstandigheden, met name windvelden en luchtdrukverschillen, spelen een rol in het veranderende stroombeeld. Deze atlas werpt licht op de complexe interactie tussen meteorologie en stromingen nabij de Nederlandse kust.

Deze officiële uitgave van de Dienst der Hydrografie, met de HP33 als kern, biedt een uitgebreid overzicht van getijden en stromen. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn essentieel voor de veiligheid van de scheepvaart, en deze gids biedt een waardevolle bron van informatie voor zowel maritieme professionals als liefhebbers van de zee. Met nieuwe stroomgegevens, heldere formules en aandacht voor meteorologische invloeden is dit een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die de wateren langs de Nederlandse kust bevaren.

26,77 incl. BTW