Civos.nl

VEVC

Op 24 januari 1990 werd in Sneek de Verenigde Nederlandse Visserij Coöperaties (VNVC) opgericht. Doordat in 1997 ook buitenlandse visserijcoöperaties zijn toegetreden, is deze naam gewijzigd in de Verenigde Europese Visserij Coöperaties (VEVC). De VEVC is een samenwerkingsverband tussen tien visserijcoöperaties. Het doel van de VEVC is om de materiele behoeften van de visserijcoöperaties te bundelen om een concurrerend product te verkrijgen, dat aan de gestelde eisen van de visserij voldoet. Anderzijds is de VEVC een overlegorgaan om tijdig in te spelen op veranderingen in de markt, ervaringen uit te wisselen en activiteiten te ontplooien. De hoofdzaak is steeds het verlenen van een blijvende optimale service aan haar ruim 650 aangesloten leden.

Secretariaat
T: (+31)(0) 527 685 765
F: (+31)(0)527 681 939
http://www.vevc.nl/